Gården

När jag våren 2008 köpte gården kallades den för Blåstensgården, se presentationen gjord av mäklare Uppvik & Döttrar – Blåstensgården Uppvik , men namnet var inte etablerat och vi ville ha rätt namn på gården. 

Ägarna till Blåstenshuset, Fred och Christina, blev därför glada när vi så hittade vårt nya namn på gården. Blåstenshuset har nämligen sin egen historia och enligt sägnen, som återges i Erik Jenvalls skrift Öved, Övedskloster och Öveds kyrka, bodde det förr i tiden en trollkvinna i skogarna alldeles söder om oss, någonstans i naturskyddsområdet Frualid. Hon sägs ha skaffat arbete åt de boende och höll dessutom en tjur åt Övedsborna. Hon deltog gärna i sammankomster men det var aldrig någon som såg henne. Trollkvinnan blev förälskad i bonden Tule i Araskoga, han var redan gift men genom trollkonster tvingade hon honom att komma till henne i Frualid. Av sin fru fick Tule rådet att be trollkvinnan att få stanna hemma på sin gård i Araskoga tills grödan var bärgad. Detta gick trollkvinnan med på. Sägnen säger att Tule då sådde ekfrö på sina ägor i Araskoga som idag bör vara den plats som benämns Vollsjö HästhageNär trollkvinnan nästa år frågade Tule varför han inte kom – då svarade han att han hade sått men ännu ej skördat. I samma stund utbröt ett åskoväder vilket var tur eftersom troll sägs vara rädda för åskan. Trollkvinnan tog då till flykten men blev träffad av blixten och samtidigt klöv blixten en sten som låg på platsen. Den stenen ligger kvar än idag och kallas för Blåstenen, där Blå anknyter till Blåkulla. Med denna sägen fick också huset sitt namn – Blåstenshuset. 

Algot, granne och en fantastisk fin gammal man, uppvuxen i bygden, hittade vårt rätta namn på gården. Han berättade att det i slutet av backen, för länge sedan bodde en soldat vid namn Trille. Algot berättade också att när bönderna gick på fest på gårdarna här uppe på kullen och när de sedan skulle hem söderut till Öved då ”trillade” de i backen eftersom de var lite överförfriskade efter festandet. Vår lilla grusväg var då öppen förbi Övedsgården och sedan gick/körde man vidare ner till Öved. Backen ner i dalen är inte att leka med, den är toppenbra för att träna galopp med hästarna. De får jobba ordentligt uppför backen. En liten porlande bäck rinner längs den lilla grusvägen som tar oss till Blåstenshuset där Fred och Christina bor med sina söner. En vacker plats! 

I min ungdom köpte vi 1980 vårt första egna hus att renovera, min livskamrat Anders var då student på Arkitektskolan i Lund. Nu senast (1994-2008) renoverade vi tillsammans Ola Hans Gård strax utanför Lund, gårdarna påminner mycket om varandra. Gårdar byggda i slutet av 1700-talet med korsvirke och i princip oförstörda. Jag höll nästan på att glömma renoveringen av vårt sommarhus i Östra Hoby.  All den erfarenhet jag gjort tillsammans med Anders, som var arkitekt, kunde jag ta med mig in i arbetet på den egna gården. Med varsam hand och filttofflor fortsatte jag det arbetet som påbörjats. Jag lyssnade in byggnader och trädgård och tog det lugnt för att inte förhasta mig. Se gärna artikeln om Ola Hans Gård, där kan man läsa om vårt sätt att tänka vid renoveringen, en gård vi köpte bara ett år efter att vi flyttat hem från Belgien 1993. En tuff utmaning där vi bodde drygt ett år i husvagnar med tre små barn (!), för att sedan i etapper renovera vidare. Vi fick kulturbidrag och gården omnämndes av riksantikvarie Karin Bunte; Ola Hans Gård har ett stort kulturhistoriskt värde av riksintresse, då blir man glad när många i vår omgivning var mycket skeptiska till vår uppgift och vår vision. Med sin småländska envishet och flit tog Anders oss i hamn – gården blev vår stolthet. 

Artikel Fransk idyll på Skåneslätten av Britt-Inger Nord 1998, i tidningen Må Bra. 

 

När vi var yngre och bodde i vårt första renoveringsobjekt, den gamla kyrkskolan i byn Holmby, då körde jag ofta till Vombsjön och promenerade i de fina skogarna. Hela tiden har jag gillat den bygd som finns kring Vombsjön och framförallt kring Öved. Det är en fin kulturbygd där slottet och familjen Ramel står som bra förebild. I trakterna kring Öved bor förutom lantbrukare och jägmästare också kulturarbetare av olika de slag. Framgångsrik filmproducent, författare, konstnärer och på slottet Thulesbo erbjuder man yoga och evenemang för själsligt välbefinnande. Övedskloster har slottsbutik, öppen slottspark och julmarknaden är välbesökt och populär. Varje första fredag i månaden samlar man till pubafton för boende i trakten kring Öved. Där får man en härlig gemenskap med andra som valt att leva och bo här vid Öved. Det är därför jag blev så glad när jag fann denna gård till salu – det är en fantastisk trakt att bo i.